ⓘ Πολιτισμοί

Αρχαία Ρώμη

Η αρχαία Ρώμη ήταν αρχικά ένας ιταλικός οικισμός, που χρονολογείται από τον 8ο αιώνα π.Χ. και αναπτύχθηκε στην πόλη της Ρώμης και στη συνέχεια έδωσε το όνομά του στην αυτοκρατορία, της οποίας αποτέλεσε την έδρα, καθώς και στον εκτεταμένο πολιτισμό που ανέπτυξε η αυτοκρατορία. Ανήκοντας γεωγραφικά στον χώρο της Μεσογείου Θάλασσας και με επίκεντρο την πόλη της Ρώμης, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του αρχαίου κόσμου με πληθυσμό περίπου 50-90.000.000 κατοίκους και καλύπτοντας έκταση 6.5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια του 1ου και του 2ου αιώνα μ.Χ. Στο ...

Αιγαιακοί πολιτισμοί

Οι Αιγαιακοί πολιτισμοί είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για τους πολιτισμούς της εποχής του Χαλκού στον αιγαιακό χώρο. Στην πραγματικότητα ο όρος καλύπτει τρεις περιοχές: τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα. Η Κρήτη από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού συνδέεται με το Μινωικό πολιτισμό, ενώ στις Κυκλάδες και στην ηπειρωτική Ελλάδα υπάρχουν διάφοροι πολιτισμοί. Οι Κυκλάδες βρέθηκαν σε στενή επικοινωνία με την κυρίως Ελλάδα κατά την πρωτοελλαδική Μινυακή περίοδο και με την Κρήτη τη Μινωική περίοδο. Από περίπου το 1450 π.Χ., ο πρωτοελληνικός Μυκηναϊκός πολιτισμός ...

Πολιτισμός

Στη νεότερη Ελλάδα τη λέξη πολιτισμός μετέφρασε και χρησιμοποίησε από τη αγγλική λέξη" civilisation” ο Αδαμάντιος Κοραής ταυτίζοντάς την με τα ανώτερα προϊόντα του τρόπου ζωής μιας κοινότητας,προϊόντα που έχουν να κάνουν με την υψηλή τέχνη, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες. Τον 19 ο αιώνα η έννοια του πολιτισμού διερευνήθηκε από τον ιστορικό Febvre και αποδόθηκε ως η αρετή της διακριτικότητας, της ειλικρίνειας και της ευγένειας. Παρατηρούμε πως η έννοια της λέξης πολιτισμός είναι πολυδιάστατη και προσαρμοσμένη μέσα στην ιστορία του ανθρώπου. Προσαρμοσμένη στο βαθμό που να χαρακτηρίζει σε κάθ ...

Πολιτισμός της Ελλάδας

Ο πολιτισμός της Ελλάδας εξελίχθηκε εδώ και χιλιάδες χρόνια, ξεκινώντας από τη Μυκηναϊκή Ελλάδα, συνεχίζοντας κυρίως στην Ελλάδα της κλασικής εποχής, μέσω της επιρροής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της διαδόχου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Άλλοι πολιτισμοί και κράτη όπως η Περσική Αυτοκρατορία και οι Φράγκικες Πολιτείες, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Δημοκρατία της Βενετίας, η Δημοκρατία της Γένοβας και η Βρετανική Αυτοκρατορία έχουν αφήσει επίσης την επιρροή τους στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, αλλά οι ιστορικοί πιστώνουν τον Ελληνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας αναζωογονώντας την Ελλάδα κα ...

Υπουργείο Πολιτισμού

Το Υπουργείο Πολιτισμού δημιουργήθηκε το 1985 με καθήκοντα την προστασία, τη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των τεχνών στην Ελλάδα, σε συνέχεια του προηγούμενου Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών. Στην εποπτεία του είχε τις Γενικές Γραμματείες Απόδημου Ελληνισμού, Νέας Γενιάς, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αθλητισμού. Καταργήθηκε το 2009, όταν συγχωνεύθηκε με το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Πολιτισμός της κοιλάδας του Ινδού

Οι πρώτοι καλλιεργητικοί πολιτισμοί της Ν. Ασίας αναπτύχθηκαν στους λόφους του Βαλουχιστάν, στα δυτικά της κοιλάδας του Ινδού, σε ένα ομοιογενές σύνολο που έγινε γνωστό ως πολιτισμός της κοιλάδας του Ινδού. Η πιο γνωστή περιοχή αυτού του αρχαίου πολιτισμού, το Μεχργκάρχ, αναπτύχθηκε περίπου το 6500 π.Χ. Τούτοι οι πρώτοι αγρότες καλλιέργησαν το σιτάρι και εξημέρωσαν διάφορα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των βοοειδών. Επίσης, ανέπτυξαν την αγγειοπλαστική ήδη από το 5500 π.Χ. Ο μεταγενέστερος πολιτισμός της κοιλάδας του Ινδού στηρίχθηκε στην τεχνολογική βάση αυτού του πολιτισμού, καθώς και στη γεω ...

Μινωικός πολιτισμός

Με τον όρο Μινωικός πολιτισμός εννοείται ο προϊστορικός πολιτισμός της Κρήτης, διακριτός του προϊστορικού πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική Αρχαία Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου. Το όνομα μινωικός προέρχεται από τον μυθικό βασιλιά Μίνωα και δόθηκε από τον Άρθουρ Έβανς, τον αρχαιολόγο που ανέσκαψε το ανάκτορο της Κνωσού. Η ανάλυση του Έβανς για τον Μινωικό πολιτισμό ολοκληρώθηκε το 1935, και έθεσε το θεμέλιο για τη μελέτη των διαδικασιών και μετασχηματισμών που οδήγησαν στην ανάπτυξη, εδραίωση και παρακμή των Μινωιτών.

Μυκηναϊκός πολιτισμός

O Μυκηναϊκός Πολιτισμός ήταν ο πρώτος ελληνικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδη 1600-1100 π.Χ. κυρίως στην κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα. Το επίθετο "μυκηναϊκός" προέρχεται από την πρώτη αρχαιολογική θέση στην οποία εντοπίστηκε, τις Μυκήνες της Αργολίδας, που αποτελούν και ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του. Κατά την περίοδο ακμής του εξαπλώθηκε και στην Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στη Κύπρο. Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός ταυτίζεται με την τελευταία περίοδο του Ελλαδικού Πολιτισμού, τον Υστεροελλαδικό Πολιτισμό. ...

Κελτικός πολιτισμός

Οι Κέλτες, -Keltori, όπως ονόμαζαν οι ίδιοι τον εαυτό τους, δηλαδή "οι κρυμμένοι" - η ιστορία και ο πολιτισμός τους υπήρξαν μία από τις περισσότερο κακοποιημένες όψεις της ιστορικής και αρχαιολογικής επιστήμης. Είναι πολλές οι πολιτικά ορθές θεωρίες που επινοήθηκαν προκειμένου να θεμελιώσουν σε θεωρητική βάση εθνικιστικές και θρησκευτικές διεκδικήσεις σε σημείο που είναι συχνά δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς το αληθινό από το επιθυμητό, ιδιαίτερα σε ο,τι αφορά στην κελτική θρησκεία και τον Δρυϊδισμό: ορισμός ο οποίος αναφέρεται στους Δρυίδες, τα δόγματά τους, τις ιεροτελεστίες και τελετές τους ...

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (Ελλάδα)

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ήταν ο ελληνικός κρατικός φορέας, έργο του οποίου η προστασία, η διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως επίσης η ανάπτυξη των τεχνών εν γένει στην Ελλάδα για την περίοδο 2009-2012. Στη δομή του Υπουργείου εντασσόταν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση ζητημάτων του ελληνικού αθλητισμού εν γένει. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου απαρτίζονταν από εφορείες αρχαιοτήτων, εφορείες νεοτέρων μνημείων και μουσεία σχηματίζοντας ευρύ δίκτυο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επιπλέον ήταν αρμόδιο για όλα τ ...

Αρχαιολογικός πολιτισμός

O πολιτισμός - ενίοτε και σε διαφορετικό εννοιολογικό πλαίσιο- είναι ένας από τους πλέον συνηθισμένους όρους στη σύγχρονη αρχαιολογία, που προήλθε από την ανθρωπολογία και την κοινωνιολογία. Oι εθνολόγοι Alfred Kroeber και Clyde Kluckhohn το 1952, σε μια προσπάθειά τους να καταγράψουν τα διαφορετικά νοήματα αυτής της λέξης κατέληξαν σε 164 διαφορετικές ερμηνείες. Ο ανθρωπολόγος E. B. Tylor έθεσε τις βάσεις ενός ορισμού στα τέλη του 19ου αι. καθορίζοντας τον πολιτισμό ως "σύνθετο σύνολο που περιλαμβάνει τη γνώση, την πίστη, την τέχνη, τον νόμο, τα ήθη και τα έθιμα και άλλες δεξιότητες που α ...

Πρώιμοι πολιτισμοί

Ως πρώιμοι πολιτισμοί θεωρούνται κατ αρχήν ο Αιγυπτιακός και ο Σουμερικός οι οποίοι ξεκινούν γύρω στο 3000 π.Χ. και κατά δεύτερο οι πολιτισμοί της κοιλάδας του Ινδού και o και ο πολιτισμος Σαν στον ποταμο Χουαν-Χε στην νοτιοανατολική Κίνα γύρω στο 2000 π.Χ. Βασικό στοιχείο των πολιτισμών αυτών είναι ότι δημιουργούνται σε δέλτα ποταμών ή σε περιοχές που το έδαφος είναι πολύ εύφορο απο την λάσπη των ποταμών.

Κλίμακα Καρντάσεφ

Η κλίμακα Καρντάσεφ κατατάσσει έναν πολιτισμό σύμφωνα με την ενέργεια που είναι σε θέση να καταναλώνει και να χειραγωγεί, η οποία και αντιστοιχεί ταυτόχρονα στο βαθμό εξάπλωσης του πολιτισμού αυτού στον Κόσμο. Προτάθηκε το 1964 από τον Ρώσο αστρονόμο Νικολάι Καρντάσεφ. Με την επέκταση της κλίμακας Καρντάσεφ και πριν τη μονάδα προκύπτει μέτρο αξιολόγησης και του ανθρώπινου πολιτισμού στην ιστορία του. Η βασική βαθμονόμηση γίνεται με βάση τρεις ενεργειακές θέσεις στην κλίμακα που αντιστοιχούν στην ικανότητα πλήρους διαχείρισης των ενεργειακών πόρων ενός πλανήτη που κατοικείται, του άστρου το ...

Μεγάλο Φίλτρο

Το Μεγάλο Φίλτρο αναφέρεται σε οτιδήποτε εμποδίζει την μη ζωντανή ύλη από το να υποστεί αβιογένεση, με την πάροδο του χρόνου, προς δημιουργία διευρυνόμενης και συνεχιζόμενης ζωής, όπως αυτή μετράται από την κλίμακα Καρντάσεφ. Το Μεγάλο Φίλτρο αποτελεί μια από τις πιθανές λύσεις του παραδόξου του Φέρμι και υπονοεί επίσης ότι δεν υπάρχει πολιτισμός ανώτερου επιπέδου από τον τύπου Β στην κλίμακα Καρντάσεφ. Η ιδέα προέρχεται από το επιχείρημα του Ρόμπιν Χάνσον ότι η αποτυχία να βρεθούν εξωγήινοι πολιτισμοί στο παρατηρήσιμο σύμπαν υποδηλώνει την πιθανότητα ότι κάτι είναι λάθος σχετικά με ένα ή ...

Μετακλασική εποχή

Η Μετακλασική εποχή είναι η χρονική περίοδος 500-1450 μ.Χ. Χαρακτηρίστηκε από γεωγραφική επέκταση πολιτισμών σε όλον τον κόσμο, ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων μεταξύ των πολιτισμών και ανάπτυξη των τριών μεγάλων θρησκειών. Για τη σχολή της "παγκόσμιας ιστορίας" ο Μεσαίωνας είναι συνώνυμος της μετακλασικής εποχής. Στην Ασία με διάδοση του Ισλάμ φτιάχτηκε μια νέα αυτοκρατορία και ήταν η Χρυσή Εποχή του Ισλάμ στο εμπόριο με Ασιατικές, Αφρικανικές και Ευρωπαϊκές χώρες και την επιστημονική πρόοδο στο μεσαιωνικό Ισλαμικό κόσμο. Στην Ανατολική Ασία εδραιώθηκε η εξουσία της Αυτοκρατορικής Κίνας, που κ ...

Τολτέκοι

Οι Τολτέκοι ήταν ένας προκολομβιανός πολιτισμός της Κεντρικής Αμερικής. Προερχόμενοι από τον βορρά οι Τολτέκοι ίδρυσαν την πόλη Τούλα, στην θέση του χωριού Μαμέχνι των Οτομί, το 856 μ.Χ.